SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ GENEL KURUL İLANı

S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARI

KARAR TARİHİ                             : 28.11.2017

KARAR NO                                    : 10

KARAR KONUSU                           : 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER : Niyazi Serdar YÜNEL, Kemal TÜCCAR, Selçuk YURDAKUL

Kooperatifimizin 2017 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.01.2018 Cumartesi günü Saat: 10.00’ da Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi Klas Düğün Salonu No:250 / D Mamak / ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 13.01.2018 Cumartesi günü Saat:10.00’ da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, Genel kurul Toplantısı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine, Kooperatif üyelerine bu kararın elden veya taahhütlü mektup olarak tebliğine,

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.


Gündem Maddeleri

1.Açılış ve saygı duruşu.

2.Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3.2017 Yılına ait Geçici Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço, gelir – gider cetvellerinin okunması, yıllık çalışma raporunun okunması, müzakeresi ve 2017 yılı bilanço, gelir – gider cetvellerinin ibrası.

4.2017 Yılına ait Geçici Denetim Kurulu raporunun sunumu, müzakeresi ve ibrası.

5.Kooperatif ana tüzüğünün sunumu ve müzakeresi.

6.Kooperatife alınacak olan arsa ile ilgili hususların müzakeresi, piyasa araştırması ve yapımı konusunda çalışma yapmak üzere komisyon oluşturulması.

7.Kooperatif tahmini bütçesi ve programının müzakere edilerek karara bağlanması.

8.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için asil ve yedek üye usulünün belirlenip Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için Asil ve Yedek Üye seçiminin yapılması.

9.Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi.

10.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi

11.Dilek ve temenniler

12.Kapanış

Not: Kooperatifimizin 2017 yılına ait Faaliyet Raporu, Gelir - Gider Tablosu, Bilançoları ve Denetim Kurulu Raporu kooperatifimiz genel Merkezimizde üyelerimizin incelemesine açılmış olup, isteyen üyelerin kooperatifimiz genel merkezinde ilgili kayıtları inceleme hakkının bulunduğunu bilgilerine sunarız.

                                                    Niyazi Serdar YÜNEL                                            Kemal TÜCCAR                                          Selçuk YURDAKUL