S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ - DUYURU

S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ NDEN DUYURU

Değerli üyelerimiz;

26.02.2018 Tarihinde Ankara’ da biraraya gelen Yönetimimiz ile SAYDES Yönetimi arasında sürdürülen toplantıda alınan kararlar aşağıdadır.

* Saydeskent Arsa Alım Protokolünde projeye dahil ancak henüz tapu devri gerçekleşmemiş olan 1266 Ada (1.-20. Parseller) Toplam 12.419 M² arsanın 27.02.2018 tarihinde S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ üzerine alınması.

* Toplantımızın ana konularına istinaden daha önce ki bilgilendirmemizde ifade edildiği gibi kooperatif üzerine arsa alımı ve çalışma esasları konusunda toplantıya başlandı. Arsa alımı için 27.02.2018 tarihinde Sincan Tapu Müdürlüğüne arsa tapu devri talep açıldı. Ancak tapu müdürlüğünün teslim ettiğimiz evraklar üzerindeki incelemeleri neticesinde, 06.01.2018 tarihinde yaptığımız Kooperatif Genel Kurul gündeminde onaylanan ama içeriğinde alınacak arsaya ilişkin detayları belirtilen yetki bulunmadığından, arsanın devrini kooperatif üzerine yapmak mümkün olmamıştır. (Madde 58- Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliği, yeri ve azami fiyatı genel kurulca tespit edilir) Buna müteakip SAYDES ile Barışkent tarafında arsa alımına ilişkin kalan son tapuların devri süreci de yürürlükte olduğundan kalan arsaların tamamı önceki tapular gibi SAYDES üzerine yapılarak Barışkent' ten alınacak arsamız kalmamıştır.

** Kooperatifimizin arsa alımlarında yetkili hale gelebilmesi için olağan üstü genel kurul yapma zorunluluğu doğmuştur. Genel kurula ilişkin tarih ve detayları ayrıca sizlerle paylaşılacaktır.

S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİF YÖNETİMİ